Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Warsztaty teatralne

Dunas Joanna - absolwentka szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich oraz studentka Szkoły Teatralnej Schauspielschule fur theater und Film w Berlinie. 

Prowadzenie zajęć metodą Dramy, której prekursorem jest Halina Machulska.

Drama jest metodą dydaktyczno - wychowawczą, która angażuje w działanie dziecka całą jego wiedzę o świcie, tworząc nowe jej jakości w związku z wykorzystaniem wyobraźni, emocji, zmysłów i intuicji. Sprzyja wydobywaniu i rozwijaniu najbardziej pożądanych cech osobowości człowieka oraz uczy rozwiązywania problemów otwierając bardziej nieśmiałe dzieci, uczy umiejętności rozwiązywania problemów, oraz rozwija i wzbogaca słownictwo.

Warsztaty dla przedszkolaków:

- wprowadzenie "kim jest aktor", i na czym polega jego praca

- rozpoznawanie i uczenie się emocji śmiech, płacz, gniew, smutek, radość za pomocą teatralnych masek

- zabawy z pantonimom

- ćwiczenia ruchowe pobudzające wyobraźnie, naśladowanie osób, zwierząt

- ćwiczenia dykcyjne

- opowiadanie bajek z podziałem na role

Warsztaty dla szkół podstawowych oraz gimnazjów:

- rozgrzewka, pobudzenie do pracy całego ciała

- ćwiczenia dykcyjne oraz oddechowe na wybranych tekstach

- ćwiczenia na koncentrację

- ćwiczenia intonacyjne (językowe), np. powiedz Kocham Cię jak sprawozdawca sportowy, człowiek smutny, zdenerwowany, jak władca

- ćwiczenia mimiczne, przedstawienie stanów emocjonalnych za pomocą mimiki twarzy

- sceny improwizowane metodą Dramy uczące młodzież rozwiązywania konfliktów, otworzenia się na różne życiowe sytuacje, uczy samodzielności myślenia i działania.

Jesteś tutaj: Start Imprezy okolicznościowe Warsztaty teatralne