Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

SZKOLENIA

 A.A.1

 MUZYKOTERAPIA W EDUKACJI
Warsztaty skierowane do:

  nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych , pracowników oświaty, opiekunów Domów Dziecka, świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków wychowawczych, pracowników Caritas, Domów Dziennego Pobytu i Domów Opieki Społecznej dotkniętych wypaleniem zawodowym, pracujących z dziećmi i młodzieżą sprawiającymi trudności wychowawcze. Muzykoterapia z elementami choreoterapii, z zastosowaniem dramy i technik plastycznych ma za zadanie poprawienie jakości życia, zmianę nastawień, przeorganizowanie myślenia o sobie, o otoczeniu, o najbliższych, pracę nad dowartościowaniem, nad wykorzystaniem potencjału własnych możliwości itp.

 Cele:

  - rozwijanie potencjalnych możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży,

  - pobudzanie sfery emocjonalnej,

  - wprowadzanie w stan otwartości psychicznej,

  - praca nad odreagowaniem i uwrażliwieniem,

  - praca nad integracją grupy,

  - nad poprawą wzajemnych relacji,

  - poznawanie sposobów niwelowania napięć psychomotorycznych,

  - poznawanie różnych technik niewerbalnych np. technika kierowanej wyobraźni,

  - technika na komunikację, na poznawanie siebie, itp.

  Celem jest również wykorzystanie sztuki w Technice Mobilnej Rekreacji Muzycznej – OZURA

 

 Propozycje tematów :

  1. Jak radzić sobie z odrzuceniem – ćw. Tratwa

  2. Jak blisko dopuszczamy do siebie ludzi – praca nad określeniem bezpiecznych odległości

 3. Bliskość a zależność – rodzaje kontaktów międzyludzkich – ćw. Labirynt z krzeseł

  4. Realizacja własnych potrzeb – ćw. Prezenty

  5. Komunikacja niewerbalna – praca nad jasnością przekazu

  6. Jak reaguję w sytuacjach trudnych, zagrażających – ćw. Ucieczka zwierząt z lasu

  7. Technika kierowanej wyobraźni – ćw. Dokończ zdanie

  8. Potencjał własnych możliwości – ćw. Morze zasobów, itp.

 9. Tańce integracyjne i zabawy muzyczno ruchowe

  10. Zegar grupy

 

 Czas trwania:

 8 godzin edukacyjnych

 Liczba uczestników:

 18 - 22

 Koszt:

 80 zł od uczestnika szkolenia


 

  A.A.2

 PEDAGOGIKA ZABAWY

 Oferta przeznaczona dla:

  Nauczycieli nauczania zintegrowanego, wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych i terapeutycznych zainteresowani problematyką 

  Temat:

  WYKORZYSTANIE MUZYKI, PLĄSÓW I ZABAW RUCHOWYCH I MUZYCZNO- RUCHOWYCH W PRACY PEDAGOGICZNEJ I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

 Cele:

  - Rozwijanie refleksu, spostrzegawczości i ogólnej sprawności poprzez stosowanie zabaw muzyczno-ruchowych

 - Kształtowanie mowy podczas ćwiczeń z piosenką;

 - Umuzykalnienie dzieci poprzez zabawę

 - Stosowanie tańców integracyjnych w pracy nad niwelowaniem napięć psychomotorycznych

 - Poprawianie wzajemnych kontaktów i relacji w grupie

 

 Czas trwania:

 8 godzin edukacyjnych

 Liczba uczestników: 

 18 - 22

 Koszt:

 80 zł złotych od uczestnika szkolenia


 

  A.A.3

 MUZYKOTERAPIA W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM

  Oferta przeznaczona dla:

  opiekunów i nauczycieli w placówkach przedszkolnych oraz nauczania zintegrowanego pracujących z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. Muzykoterapia z elementami choreoterapii, z zastosowaniem dramy i technik plastycznych ma na celu rozwijanie potencjalnych możliwości rozwojowych dzieci, pobudzanie sfery emocjonalnej, wprowadzanie w stan otwartości psychicznej.

  Cele:                 

praca nad uwrażliwieniem dzieci, praca nad integracją grupy, nad poprawą wzajemnych relacji, poznawaniem sposobów niwelowania napięć psychomotorycznych i poznawaniem różnych technik niewerbalnych. Celem jest również rozwijanie refleksu, spostrzegawczości i ogólnej sprawności poprzez stosowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, kształtowanie mowy w ćwiczeniach z piosenką, umuzykalnienie dzieci poprzez zabawę z rytmem i dźwiękiem, grą na prostych instrumentach muzycznych, wykorzystanie tańców integracyjnych w pracy z grupą oraz wykorzystanie sztuki w Technice Mobilnej Rekreacji Muzycznej – OZURA (wg M. Kierył)

  Propozycje zajęć:

  1. Tańce integracyjne,

  2. Pląsy i zabawy muzyczno ruchowe

 3. Piosenki dziecięce i terapeutyczne

  4. Gra na prostych instrumentach perkusyjnych

  5. Bajka w relaksacji

 6. Zegar grupy – praca nad wspólnym rytmem

 7. Ćwiczenia terapeutyczne w Technice Mobilnej Rekreacji Muzycznej

 

Czas trwania:

 8 godzin edukacyjnych

 Liczba uczestników:

 18 - 22

 Koszt:

 80 zł złotych od uczestnika szkolenia

  PROWADZĄCY:

   mgr Aleksandra Matusiak

  Muzyk, muzykoterapeuta (Certyfikat z muzykoterapii grupowej w psychoterapii i psychiatrii organizowanej przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 2001r., ukończyła warsztat metodyczny z tańców integracyjnych Pedagogów i Animatorów KLANZA Lublin 2000r., warsztat „Zapobieganie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym” Szklarska Poręba 2002r, brała udział w Ogólnopolskiej Sesji Warsztatowej „Muzyka i ruch w działaniach terapeutycznych” Akademia Muzyczna w Katowicach 2005r.) Jest wykładowcą, współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim, Wyższą Szkołą Zawodową w Wałbrzychu, Łużycką Wyższą Szkołą Humanistyczną w Żarach a także z Wyższą Szkołą Zawodową Zagłębia Miedziowego w Lubinie, prowadząc zajęcia z muzykoterapii, pedagogiki zabawy i rytmiki.


 

A.A.4

 TRENING INTEGRACYJNY Z ELEMENTAMI MUZYKOTERAPII
PRZEZNACZONY DLA PRACOWNIKÓW FIRM

 Oferta przeznaczona dla:

  Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach integracyjnych z elementami muzykoterapii wszystkich chętnych dotkniętych wypaleniem zawodowym, obniżoną samooceną, większymi i mniejszymi problemami rodzinnymi i zawodowymi oraz tych, którzy chcą przyjemnie i ciekawie spędzić czas poprawiając równocześnie swoje samopoczucie i relacje międzyludzkie.

  Cele:

  W wyniku działań uczestnik powinien:

  - zintegrować się z grupą

  - dobrze funkcjonować w grupie

  - otwarcie komunikować się grupie oraz wyrazić indywidualne sądy, oceny i emocje

  - pracować w grupie, współpracować oraz przestrzegać norm grupowych

  - uzyskać umiejętność szybkiego wchodzenia w stan relaksacji

 

  Trening integracyjny uczy:

  - asertywności

  - komunikacji

  - negocjacji

  - poprawia jakość życia

   Tematy:

  - praca nad rytmem grupy

  - realizacja własnych potrzeb

  - odrzucenie i akceptacja

  - bliskość a zależność

  - komunikacja niewerbalna

  - zabawy muzyczno-ruchowe

  - tańce integracyjne

 

Czas trwania:

   5 godzin zegarowych ( do uzgodnienia)

 Koszt:

 100 zł złotych od uczestnika szkolenia

 Na zakończenie spotkania możliwość zorganizowania ogniska integracyjnego lub zabawy przy muzyce mechanicznej lub zespole muzycznym prowadzonej przez profesjonalnego wodzireja


 

  A.A.5

 TAŃCE INTEGRACYJNE

 Oferta szkolenia przeznaczona jest dla:

  Nauczycieli, wychowawców, pedagogów wszystkich rodzajów placówek edukacyjnych i wychowawczych - uczniów i rodziców

  Rodzaj formy:

  szkolenie

  Cele ogólne:

 - Tańce grupowe pozwalają na wspólnotę przeżyć

  wzmacniają więzi międzyludzkie sprzyjają integracji uczestników

 dają możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnego ruchu

 poprzez częstą zmianę partnera  co jest jedną z charakterystycznych cech tańców integracyjnych

   uczestnicy mają okazję nawiązać choćby chwilowy kontakt z większą liczbą osób.

 

Cele poprzez taniec:

  - zintegrowanie z grupą osób czujących się w niej niepewnie

  - rozluźnienie napiętej atmosfery panującej w grupie

  - ożywienie ospałej atmosfery

  - rozładowanie obaw

  - pokonanie zmęczenia

 

 Liczba godzin zajęć:

  8 godzin edukacyjnych

  Liczba osób:

   18 - 22

 Koszt:

  80 zł złotych od uczestnika szkolenia

 

 

Jesteś tutaj: Start Szkolenia